company

บริษัท นารา แฟคทอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทดินน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 40 ปี ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือให้เป็นผู้นำด้านการผลิตดินน้ำมันเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย

บริษัท นารา แฟคทอรี่ จำกัด ได้มีการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดในระยะยาว โดยเราดำเนินงานงอย่างจริงใจ และใส่ใจในขั้นตอนการผลิต การคัดสรรวัตถุดิบ และคุณภาพของสินค้าและบริการที่เราได้มอบให้กับลูกค้าตลอดมา

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการทุ่มเทให้กับสินค้า ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้คนในองค์กรมีความเข้าใจต่อวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงพัฒนาบุคคลากรให้อยู่ภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

เราเป็นผู้สร้างจินตนาการ

ผลิตดินปั้น และสินค้าให้มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลโลก

ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของ NARA ได้รับการยืนยัน จาก European Standard (EN71 part 1, 2, 3, 9, 10, 11) Cadmium, Phthalate, Lead by Bureau Veritas and Intertek.

ดินน้ำมัน และแป้งโดว์ของ NARA ได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากสถาบัน ACMI certified products seals of U.S. standard.

certificates